Tilmelding til graduering december 2019

Sk%c3%a6rmbillede%202019-07-11%20kl.%2013.13.24

Her finder I tilmeldingsblanket til graduering. Blanket skal afleveres hos din holdinstruktør.

Blanket: Tilmelding til graduering LSK 2019-12

Tilmelding afleveres senest 28. nov. og betaling senest 29. nov. 2019 (efter denne dato kan man ikke længere tilmeldes)

(Næste graduering er i juni 2020)

Graduering december 2019:

Mandag d. 16. dec. fra kl. 18                         

Kun børn 6-13år der skal op til 9. - 8. kyu (Gule og Orange bælter)

Tirsdag d. 17. dec. fra kl. 18                          

Kun børn 6-13år der skal op til 7. - 1.  kyu (Grøn t.o.m. Brune bælter)

Onsdag d. 18. dec. fra kl. 18                         

Kun voksne og unge 14 år+ der skal op til 8.-1 kyu  (Du skal min. være fyldt 14 år på dagen)

NB: Ved evt. for få tilmeldinger til tirsdag/onsdag, slås disse sammen til afholdelse onsdag. Dette vil i så fald meldes ud på facebook og Holdsport, ugen før graduering. 

 

Se vores bælteoversigt her: https://www.lystrupkarate.dk/klub/lystrup-shotokan-karate/sider/baelteoversigt

Instruktørerne underviser lige nu målrettet, så eleverne bliver bedst muligt klar på dagen. Hvis instruktørerne spotter enkelte elever der skal vente med at gå op til graduering, får de det personligt at vide - og årsag.

Din holdinstruktør godkender dig/ dit barn til at gå op til graduering ved at underskrive den tilmelding som du afleverer. Herefter gives den videre til mig. Hvis alt er ok, hører man ikke mere og skal således op til graduering. 

Husk hvis du får at vide at du skal vente, så er det ikke fordi du er dårlig til karate. Der kan blot være nogle elementer i din karate der skal trænes noget mere. 

Dette vil kun styrke dig i din fremtidige karate. Det er naturligt at vi som mennesker er forskellige, og ligeledes lærer med forskellig hastighed. Lidt som at tage et kørekort. Nogle har brug for 8 køretimer, andre har brug for 15 timer, inden deres kørerlærer vil lade dem gå op til en køreprøve. Målet er det samme = Eleven skal blive dygtig nok til at kunne bestå. 

Derudover, hvis eleven ikke har nok krydser i instruktørens afkrydsningskema, hvilket er det samme som ikke nok træningstimer, så får man ikke lov at gå op.

  

Husk, at udover de faste hold undervisninger, så at benytte jer af den åbne gradueringstræning for alle, de næste lørdage d. 23/11 + 30/11 + 7/12 og 14/12, alle dage kl. 11.00-12.30 undtagen d. 7/12 som er fra 12.30-14.00.

Søndage d. 24/11 og d. 1/12 er der åben for selvtræning kl. 11-14.

Se aktuel kalender for undervisning og kommende aktiviteter: www.lystrupkarate.dk

Al praktisk info i øvrigt vedr. graduering, pensum, kata video osv. finder du her: https://www.lystrupkarate.dk/klub/lystrup-shotokan-karate/sider/om-graduering

Praktisk på selve gradueringsdagen:
Dojoen åbnes kl. 17.30, så I kan varme lidt op, samt aflevere jeres skifpas.

Der lines op og bukkes for hinanden kl. 18.00 præcis. Der er mødepligt for alle der skal gradueres under hele seancen og man skal være tilstede under overrækkelsen.

Vi forventer at være færdig kl. 20.00, men det er vejledende tid.

Pårørende til elever der gradueres må kigge på i sidde området inde i dojoen. Man skal være stille og forholde sig rolig/ ikke forstyrende.  

Den pårørende må gerne blive i dojoen sammen med eleven når dennes graduering er slut, men man skal forholde sig helt stille og ikke forstyrre.
Alternativt henviser vi pårørende til det fælles opholdsrum.
Der må ikke tages billeder og filmes under gradueringen.
Der må gerne tages billeder, og filmes under overrækkelsen af nye grader og der vil efter overrækkelsen også være mulighed for at få taget billede sammen med jeres instruktør/ graduør.

Husk:

- Man skal medbringe gyldigt skifpas med billede og isatte årsmærker. (Att.: Hvidbælter, I har ikke dette endnu. Bestilles til jer når I er tilmeldt til jeres første graduering)

- Man skal bære klubbens logo på gien.

Der er mulighed for opvarmning i dojoen fra kl. 17.30. Der vil være mulighed for at strække ud og holde sig varm inden man selv skal op. Når man er færdig med sin egen graduering, så må man vente i absolut stilhed i dojoen eller i det fælles opholdsrum, indtil alle bliver kaldt ind til fælles opstilling og overrækkelse.

Mvh./ Br. Jan Jørgensen, Sensei
janjsensei@gmail.com