Til forældrene

Sk%c3%a6rmbillede%202019-07-11%20kl.%2013.03.35

Når dit barn skal gradure, bliver det bedømt ud fra nedenstående kriterier. Det er vigtigt, at barnet får øvet og føler sig tryg i de forskellige øvelser, da det kan virker overvældende at komme til en graduering, især første gang.

Pensum vil være gennemgået grundigt i den daglige træning, og barnet bliver ikke indstillet til graduering med mindre, at instruktøren og chefinstruktøren mener, at barnet er dygtigt nok.

Se desuden også vores De 10 forældrebud

Kihon

Gradueringen starter med Kihon. Her går eleverne frem og tilbage over gulvet, som oftest er det 5 skridt ad gangen. Her skal eleverne vise de grundteknikker de har lært samt deres tekniske færdigheder. Der er nogle kriterier, der bedømmes ud fra: 

Kan man f.eks. se forskel på om et stød ligger i hoved (jodan) eller mave (chudan)?

Er det en korrekt benstilling (dachi), og er der balance og stabilitet samt rigtig vægtfordeling?

Ved spark (maigeri), rammer eleven med den rigtige del af foden, og trækker eleven foden tilbage efter sparket?

Er der kraft i teknikken? 

Har eleven præcision i sin udførelse af teknikkerne?

Viser eleven forskel på åben og lukket hofte og bruges hoften aktivt i teknikkerne til at give kraft og energi?

Kan eleven kombinere flere teknikker?

Kata

En kata er kombinationsmønstre af teknikker, og måden den skal udføres på er meget fastlagt. Kata er meget vigtig i karate. Under kata kan eleven vise sine evner i de tekniske øvelser. Kan eleven mønsteret i sin kata? Har eleven styr på den rytme, der ligger i kata'en? Holder eleven pause de rigtige steder og udføres bevægelserne med den rigtige hastighed.

Bunkai

Hver kata har bunkai, her viser man, hvad de enkelte teknikker rent faktisk kan bruges til, eleven skal kunne vis den praktiske anvendelse af teknikken

Kumite (Kamp)

Kamp vægter mere og mere efterhånden, som eleven bevæger sig op i graderne, og der er flere forskellige former for kumite afhængig af hvilken grad der gradueres efter. Der er eksempelvis Gohon Kumite (5 skridts kamp), Kihon ippon Kumite (1 skridts kamp med 1 forsvar), Jiyu ippon Kumite (avanceret kamp)

Eleven skal både vise angreb og forsvar til gradueringen.

Angrebet skal udføres i god teknisk stil, og man har som angriber pligt til at forsøge at ramme modstanderen, men vigtigt er at angrebet udføres med fuld kontrol. Angriberen skal vise hastighed styrke og vilje. 

Forsvarets primære opgave er at undgå at blive ramt, men må ikke flygte fra angriberen, eleven skal blive i angrebet og udføre korrekte parader, så eleven viser, at paraderne er anvendelige. 

Eleverne skal vise, at de har forståelse for afstanden mellem dem, sådan at angreb og forsvar kan udføres korrekt