Om graduering

Sk%c3%a6rmbillede%202019-07-11%20kl.%2012.57.33
Graduering i Lystrup Shotokan Karate

Gradueringen afholdes for kyu-grader (hvidt til brunt bælte). Graduering er kun et tilbud til vore elever og det skal afstemmes med instruktøren for holdet og i sidste ende Chefinstruktør Sensei Jan Jørgensen om den pågældende elev er klar til næste graduering.

Selve gradueringen vil til og med 4. kyu (violet) blive varetaget af Sensei Jan Jørgensenen og 3.-1. kyu (brune bæltegrader), hvor presset siger, typisk i samarbejde med en Sensei fra en af vores samarbejdsklubber.

Gradueringen foregår sådan, at eleverne skal vise en kata, et kihon- og et kumitepensum, der er forskellige krav til kunnen på de enkelt kyu-grader.

Vurderer graduøren at eleven har præsteret tilfredsstillende, skifter eleven kyu-grad.

Selve tilmeldingen til graduering foregår i samråd med instruktøren og chefinstruktøren, de vil vurdere om eleven er klar til at gå op til graduering. Det er en forudsætning for graduering at eleven har betalt sit kontingent og har en gyldig SKIF-licens.

 

Der skal betales et gradueringsgebyr som på nuværende tidspunkt er som følger:

Graduering hvidbælte kr. 350,- (inkl. karatelicens)

Graduering gult til og med violet bælte kr. 175,-

Graduering brunbælter kr. 200,-

Gebyret dækker udgifter i forbindelse med selve gradueringen og administrationsudgifter til SKIF.

Til forældrene

Når dit barn skal graduere er der nogle faste kriterier der skal være opfyldt og der er et specifikt pensum til den pågældende grad barnet skal graduere til.

Læs mere her

Pensum

I Lystrup Shotokan Karate følger vi SKIF's retningslinjer og dermed også SKIF pensum fra 10. kyu til 1. kyu samt Dan grader.

Læs mere her

Kata-videoer

Det kan være overvældende at lære en ny kata og huske mange forskellige kata'er på samme tid, vi henviser til følgende videoer

Se kata her

Tilmelding

Blanket skal afleveres hos din holdinstruktør.

Læs mere her